Disclaimer


   

Deze site is een hobby-project en als zodanig geen handelsplatform. Niet alle afgebeelde antieke wapens en accessoires maken deel uit, of hebben deel uitgemaakt van mijn verzameling. De foto's heb ik zelf gemaakt en bij foto's gemaakt door derden, of gehaald van internet, noem ik de maker en/of bron.

Onder "Art. 18 RWM" bespreek ik in het kort de wetgeving omtrent het voor handen mogen hebben van antieke vuurwapens. Echter, deze regels komen te vervallen wanneer men daadwerkelijk wil gaan schieten met in beginsel vrijgestelde vuurwapens. In dat geval gelden dezelfde voorwaarden als voor moderne vuurwapens en is dus alleen mogelijk als het wapen kan worden bijgeschreven op een verlof. Hierbij noem ik ten overvloede dat een vuurwapen alleen op een bij de KNSA aangesloten schietvereniging mag worden afgevuurd. Dit laatste verdient wel de kanttekening dat op 22 november 2013 een uitspraak is gedaan door De Raad Van State in de zaak SV De Bunker versus Staatssecretaris F. Teeven (en in feite de KNSA), waarin wordt gesteld dat regels gesteld door een vereniging, dwingend opgelegd aan een andere vereniging, in strijd zijn met artikel 8 van de Grondwet en artikel 11 van het EVRM.

 

Nederland kent een aantal schietverenigingen waar men uitsluitend, of mede met zwartkruitwapens kan schieten. De meeste schutters gebruiken hiervoor replica's, gemaakt na 1945, waarvoor hoe dan ook een verlof nodig is. Deze replica's zijn vaak minder duur dan antieke exemplaren en tegelijkertijd is de kwaliteit van het staal beter.

Geen enkele schietvereniging zal iemand zonder verlof, maar met een antiek vuurwapen, zwartkruit ter beschikking stellen en toestaan het antieke wapen te "testen". Dat "testen" zoals regelmatig in Amerikaanse TV programma's te zien is, is onzin. Het wapen wordt er niet meer waardevol van, integendeel. Zwartkruit veroorzaakt snel en agressief corrosie, finish kan spontaan van de loop springen (flaken) en het weer schoon krijgen van het wapen kan nog wat meer schade toebrengen. Als de veren goed zijn en het mechaniek werkt, doet hij het gewoon, punt.

Wil men toch een antiek vuurwapen laten bijschrijven op een verlof is het raadzaam zich eerst goed te laten informeren door ervaren zwartkruitschutters. Er bestaan vele soorten zwartkruit en niet elk kruit is geschikt voor vuurwapens van 150 jaar oud.